Modlitwy do Matki Łaski Bożej w Górzycy

Litania do Matki Łaski Bożej

 

Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże

Synu Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże

Świeta Trójco Jedyny Boże

Święta Maryjo

Matko Łaski Bożej

Matko Boża Wyzwolicielko

Matko Króla Królów

Matko Zawierzenia

Matko wierzących i odkupionych

Matko Miłosierdzia

Matko jedności katolickiej

Matko wszystkich ludzi

Żywicielko Ciała Mistycznego

Dziewico Ofiarująca

Orędowniczko nasza u Chrystusa

Pełnomocniczko u Boga

Uśmiechu Boga samego

Oblubienieco Słowa

Nauczycielko Apostołów

Złota Bramo niebios

Naprawicielko całego świata

Pośredniczko wszelkich pośredników

Rozdawczyni darów niebieskich

Szafarko łaski niebieskiej

Wszechpośredniczko nasza u Boga

Nasza najlepsza nadziejo

Podstawo naszej ufności

Podporo naszego bezpieczeństwa

Prosząca u stóp krzyża

Moście łączący ze Stwórcą i zbawieniem

Współpracownico w dziele Odkupienia

Współodkupicielko nasza

Opiekunko nasza

Pani Nadodrza

Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

V. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa.

R. Nakłoń Swego ucha na moje wołanie.

 

Módlmy się. Matko Łaski Bożej, Pani Nadodrza i Ziemi Lubuskiej, Królowo Polski, wysłuchaj prośby swojego ludu. Miej nas w Swej opiece i całą naszą Ojczyznę. Chroń ją przed knowaniami wrogów i prowadź bezpieczną drogą Swe dzieci do Syna Swego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Wezwania do Matki Łaski Bożej

 

Matko Pełna Łaski, wysłuchaj naszych próśb znoszonych do Ciebie. Usłysz wołania Swoich dzieci. O Pośredniczko wszelkich łask u Syna! Jesteś zawsze blisko Jego tronu, stad możesz uprosić pomoc nam biednych grzeszników. Upadamy i podnosimy się ale znów stajemy się łupem pokus szatańskich. Wysłuchaj nas Matko Łaski Bożej.

Gdy nam ciężko w życiu, wspieraj nas Matko Swą łaską

W utrapieniach życia

W chwilach smutku i zwątpienia

W znoszeniu obelg i szyderstw

W niepowodzeniach życiowych

W trudach codziennej pracy

W niechęci do modlitwy

W udzielaniu pomocy innym

W trudach meczącej podróży

W korzystaniu z odpoczynku

W płaczu i bezradności

W chwilach pokus

W obliczu nieżyczliwości

W słabości ducha

W nieszczęściach i doświadczeniach

W chwilach niecierpliwości

W czasie żalu za grzechy

W znoszeniu bólu

W czasie choroby

W klęskach duszy

W niedołęstwie starości

W opuszczeniu i samotności

W chwili śmierci

 

 

Módlmy się. Nie opuszczaj nas Matko, pełna chwały Maryjo, kiedy nam w życiu tak ciężko. Wspieraj nas Swą Łaską w słabości i zniechęceniu ducha. Stawaj zawsze przed Synem Swoim Jezusem Chrystusem, prosząc nieustannie za nami. Amen.

(na podstawie: Modlitwy przed Obrazem Matki Łaski Bożej w Górzycy Odrzańskiej, Wschowa, imprimatur Gorzów Wlkp. 13,02,1986 znak: J 3-2286)

 [1] 

Powrót

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

sobota,
13 lipca 2024

(195. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
470917

Statystyki

stat4u