Rok Jubileuszowy NMP Rokitniańskiej

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NSPJ KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW

ZNAK WSPÓLNOTY: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosławieństwa, w lewej ręce berło.

CEL WSPÓLNOTY: adoracja Najświętszego Sakra-mentu, wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne, szerzenie Królowania Bożego w sercach ludzkich, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, przygotowanie rodzin, parafii i miasta do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze państwowym.

ZADANIA WSPÓLNOTY: cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, raz w miesiącu Msza św. w intencji wynagradzającej oraz intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, raz w roku ponowienie intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu, włączanie się w pracę parafialną.

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY: ochrzczeni, mogą należeć do innych wspólnot. Dokonują oni poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej. Codziennie modlą się. Uczestniczą w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy św. Biorą udział w rekolekcjach, sympozjach i czuwaniach organizowanych przez Wspólnotę. Są apostołami Dzieła Intronizacji NSPJ.

ZASADY WSPÓLNOTY: działać w ramach parafii, za zgodą i pod opieką ks. proboszcza, utrzymywać jedność ze wspólnotą krakowską (wspólnotą matką), włączać się w inicjatywy uzgodnione z opiekunem diecezjalnym oraz wspólnotą krakowską.

Zawiązana została w naszej Parafii w piątek po Niedzieli Miłosierdzia 2013 roku. Spotkanie modlitewne - Adoracja w intencji Intronizacji Serca Jezusowego - odbywa sie w każdy piątek od godz. 1700. W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O godz. 1800 Msza św. W każdy I-piątek miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji wynagradzającej i o Intronizację Serca Jezusowego.

Więcej informacji znaduje się na stronie:

http://www.intronizacja.redemptor.pl/

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Wtorek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Krzysztofa Magallanesa, prezb. i Towarzyszy

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
21 maja 2024

(142. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7034

Statystyki

stat4u