SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze życia duchowego (KKK 1601-1666).

Kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 - § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza. § 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

 

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii

przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu

 

Dokumenty

- metryka chrztu (pełny odpis, aktualna tj. nie starsza niż trzy miesiące),

- zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli brak odpowiedniego wpisu na metryce chrztu),

- potwierdzenie ukończenia katechizacji (potwierdzeniem właściwym jest dokument kościelny wydawany na zakończenie danego etapu katechezy dla absolwentów)

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

- przed zawarciem ślubu dokument potwierdzający zawarcie związku cywilnego lub w wypadku ślubu konkordatowego odpowiednie dokumenty z USC

- zapowiedzi są podawane do wygłoszenia po pierwszym spotkaniu

- informacja o świadkach zawarcia ślubu (wystarczy, że mają pełnię praw cywilnych),

 

Bezpośrednie przygotowanie obejmuje ponadto:

- udział w 3 spotkaniach w poradnictwie rodzinnym,

- udział w 3 naukach przygotowawczych (wlicza się je w ramach spotkań w kancelarii: pierwsze pouczenie przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia ślubu i złożeniu dokumentów, drugie przy wypełnieniu drugiej części protokołu przedślubnego, trzecie jako nauka liturgiczna przed ślubem),

- przygotowanie duchowe obejmuje, oprócz modlitwy i żywego praktykowania wiary  (m.in. Msza niedzielna), dwukrotne przystąpienie do sakramentu pojednania podczas  trzymiesięcznego okresu bezpośredniego przygotowania.

 

Uwagi:

- najważniejszym podczas ceremonii jest zawsze Jezus Chrystus, celem i sensem wszelkich dekoracji i całej oprawy jest oddanie Jemu czci, w wypadku kilku ceremonii ślubnych danego dnia należy uzgodnić wspólne przyozdobienie ołtarza,

- oprawa (kwiaty, przygotowanie ozdób klęczników, organista) – pozostaje w gestii pary młodej, nie mniej w wypadku korzystania z osób lub firm nie znanych w parafii należy zgłosić i omówić sprawę w Urzędzie Parafilanym,

- fotograf i kamerzysta powinien mieć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu diecezjalnego kursu dla fotografów i  kamerzystów ceremonii religijnych

- parę młodych jak i gości obowiązuje godny miejsca religijnego strój, wszelkie zwyczaje pozareligijne należy uzgodnić z proboszczem parafii, aby nie zakłócać sakralnego charakteru miejsca zakazuje się składania życzeń i wręczania prezentów w kruchcie kościoła

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

sobota,
13 lipca 2024

(195. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7237

Statystyki

stat4u