SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze życia duchowego (KKK 1601-1666).

Kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 - § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza. § 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

 

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii

przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu

 

Dokumenty

- metryka chrztu (pełny odpis, aktualna tj. nie starsza niż trzy miesiące),

- zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli brak odpowiedniego wpisu na metryce chrztu),

- potwierdzenie ukończenia katechizacji (potwierdzeniem właściwym jest dokument kościelny wydawany na zakończenie danego etapu katechezy dla absolwentów)

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

- przed zawarciem ślubu dokument potwierdzający zawarcie związku cywilnego lub w wypadku ślubu konkordatowego odpowiednie dokumenty z USC

- zapowiedzi są podawane do wygłoszenia po pierwszym spotkaniu

- informacja o świadkach zawarcia ślubu (wystarczy, że mają pełnię praw cywilnych),

 

Bezpośrednie przygotowanie obejmuje ponadto:

- udział w 3 spotkaniach w poradnictwie rodzinnym,

- udział w 3 naukach przygotowawczych (wlicza się je w ramach spotkań w kancelarii: pierwsze pouczenie przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia ślubu i złożeniu dokumentów, drugie przy wypełnieniu drugiej części protokołu przedślubnego, trzecie jako nauka liturgiczna przed ślubem),

- przygotowanie duchowe obejmuje, oprócz modlitwy i żywego praktykowania wiary  (m.in. Msza niedzielna), dwukrotne przystąpienie do sakramentu pojednania podczas  trzymiesięcznego okresu bezpośredniego przygotowania.

 

Uwagi:

- najważniejszym podczas ceremonii jest zawsze Jezus Chrystus, celem i sensem wszelkich dekoracji i całej oprawy jest oddanie Jemu czci, w wypadku kilku ceremonii ślubnych danego dnia należy uzgodnić wspólne przyozdobienie ołtarza,

- oprawa (kwiaty, przygotowanie ozdób klęczników, organista) – pozostaje w gestii pary młodej, nie mniej w wypadku korzystania z osób lub firm nie znanych w parafii należy zgłosić i omówić sprawę w Urzędzie Parafilanym,

- fotograf i kamerzysta powinien mieć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu diecezjalnego kursu dla fotografów i  kamerzystów ceremonii religijnych

- parę młodych jak i gości obowiązuje godny miejsca religijnego strój, wszelkie zwyczaje pozareligijne należy uzgodnić z proboszczem parafii, aby nie zakłócać sakralnego charakteru miejsca zakazuje się składania życzeń i wręczania prezentów w kruchcie kościoła

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
12 sierpnia 2020

(225. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3851

Statystyki

stat4u